H-brwbotc

Veiligheid

Alle simulators zijn voorzien van systemen (o.a. gas- en temperatuurdetectors) die de risico’s voor de cursisten en instructeurs tijdens oefeningen tot een minimum beperken. Mocht er onverhoopt toch nog iets mis gaan, dan kan de medewerker in de controletoren, of de instructeur aanwezig bij de simulator, op een noodknop drukken. Ook elke cursist kan in een noodgeval op deze knop drukken. Hierdoor wordt het systeem onmiddellijk uitgeschakeld, de ruimte in de simulator rookvrij gemaakt en de temperatuur terug gebracht tot de buitentemperatuur. Zodat er weer een leefbare situatie is, en men veilig naar binnen kan.

Veilig