H-brwbotc

Milieu

Het BOTC ligt midden op de vliegbasis zodat overlast voor de omgeving zoveel mogelijk wordt gereduceerd. Bij alle oefenbranden wordt uit milieuoverwegingen in plaats van kerosine gebruik gemaakt van propaangas. Een gas dat een zeer schone verbranding geeft. Bovendien mag er alleen met water worden geblust en niet met andere blusmiddelen. De computer simuleert alsof er met een andere blus stof (poeder, schuim of blus gas) wordt geblust en genereert zo het effect daarvan op de brand. Op deze manier kan er op een uiterst realistische manier worden geoefend, waarbij zoveel mogelijk rekening wordt gehouden met de hedendaagse milieueisen. Zefs het bluswater dat bij de oefeningen wordt gebruikt, wordt opgevangen, gefilterd, afgevoerd naar de blusvijver en opnieuw gebruikt.