H-brwbotc

Fuel Spill

De Fuel Spill Fire Trainer (FSFT) is een door gas gesimuleerde vloeistofoppervlakte brand van 520 m2 waarop de inzet met de monitoren van schuimblusvoertuigen en crashtenders kan worden getraind. De FSFT bestaat uit 35 segmenten die onafhankelijk van elkaar kunnen worden ontstoken. Midden op de FSFT is een mock-up van een verkeersvliegtuig met afgebroken vleugel gesitueerd. De FSFT is vanuit de controletoren te bedienen en in te stellen voor wat betreft moeilijkheidsgraad, aantal te branden segmenten en (gesimuleerd) de te gebruiken blusstof.

Fuel spill